Aktien

751874

Kortnamn: OSSD

ISIN-kod: SE0012570448

Handelsplats: Nasdaq First North

Viktig information om First North:

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ OMX Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB

Carnegie Investment Bank AB, Regeringsgatan 56, 103 38 Stockholm

Telefon: +46 (0)73 856 42 65

E-mail: certifiedadviser@carnegie.se

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies